Loading...
Dyslexiförbundet – Låt inte dyslexi stå i vägen!
Dyslexiförbundet – Låt inte dyslexi stå i vägen!
Dyslexiförbundet – Låt inte dyslexi stå i vägen!

Dyslexiförbundet – Låt inte dyslexi stå i vägen!

För många blir läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till ett stort hinder i livet. När barn med dyslexi möts av okunskap och brist på förståelse kan konsekvenserna bli livslångt negativa.

Förutom att man inte lär sig läsa och skriva, så kan man komma efter i samtliga skolämnen och dessutom kan självbild, självförtroende och självkänsla få så allvarliga törnar att man aldrig riktigt hämtar sig.

Var tjugonde person i Sverige har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I genomsnitt finns drygt en elev i varje klassrum. Om inte svårigheterna tidigt upptäcks och åtgärdas får detta allvarliga konsekvenser.

Trots att vi idag – jämfört med tidigare generationer – har stora kunskaper om hur man skall upptäcka, åtgärda och kompensera dyslexi så visar nyligen gjorda undersökningar att stödet i skolan har stora brister.

Kampanjen är en del av det omfattande opinionsarbete som förbundet driver. Den  består av en serie annonser i DN, vilka följas upp av budskap till riksdagsmän och opinionsbildare.

“Låt inte dyslexi stå i vägen!” vann även Resumés Månadens Kampanj.

Läs mer om kampanjen på här >>