Loading...

Kungsleden – Mycket blir bättre utan bokstaven O

Kungsleden har i många år arbetat med mottot att vara Möjligheternas Fastighetsbolag – Men hur kan vi förtydliga och visa det i kommunikation? Vi tog fram konceptet “Mycket blir bättre utan bokstaven O”.
I dessa filmer visar vi Kungsledens handlingskraft genom att ta bort bokstaven O i olika ord. Omöjlig blir Möjlig. Opersonlig blir Personlig. Ohållbar blir Hållbar.
Konceptet jobbar lika mycket inåt i organisationen som utåt i kommunikationen. De anställda har själva tagit fram över 300 O-ord varav de viktigaste ligger till grund för orden vi använder i kampanjen.
Kampanjen innehåller annonser i dagspress och magasin, reklamfilm och digital kommunikation.