Loading...

Min Stora Dag – Årsredovisning

Min Stora Dag är stiftelsen som förverkligar svårt sjuka barns önskedrömmar. Stiftelsens mål är att ge dessa barn någonting underbart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa.
Utmaning: 
Skapa en årsredovisning som ligger i linje med stiftelsens varumärke och som är ett redskap för att berätta om stiftelsens verksamhet för potentiella bidragsgivare bland företag.
Årsredovisningen får gärna vara en viktig enhet när stiftelsen bearbetar företag för att bli partner i deras CSR-arbete (Corporate Social Responsibility).
Lösning: 
En kombination av traditionell årsredovisning och pysselbok.
Tillsammans med alla relevanta siffror finns pyssel som Finn fem fel i Resultaträkningen, Räkna stjärnor, Fyll i strecken för att se H.K.H. Prinsessan Madeleines hår osv (Prinsessan är stiftelsens beskyddare).
Samtliga pyssel knyter an till årsredovisningens innehåll eller till Min Stora Dags verksamhet.
Årsredovisningen skickades ut tillsammans med ett följebrev, anpassat till mottagaren, och en ask kritor.
Bläddra själv hela i årsredovisningen: Klicka här >>